17 items
Hoariri
Book - 2012
Te kimi utu a Te Aoniwaho
he kōrero tēnei nō Tūhourangi me Ngāti Pikiao
Book - 2013
Hautipua rererangi
Graphic Novel - 2012
Te mere
Book - 1999
Te mura a Tangaroa
Book - 2000
Te whenua kauruki
Book - 2001
Weriweri
Book - 2015
Te orokohanga ake o te tangata
e ai ki te iwi Maya
Book - 2013
Tō Skalaska kāika hou
Book - 2010
He perehana rerekē
Book - 2012
Maumahara ki tērā Nōema
Book - 2012
Te whatukura o Tangaroa
Book - 2013
Ko Rāmā
Picture Book - 2016
Manu haututu
Picture Book - 2010
Ngā waituhi o Rēhua
nā Katerina Te Heikōkō Mataira
Book - 2012
One Day A Taniwha
Book - 2009
Rāhui
Picture Book - 2011
[]
[]
To Top