Search for: "Liu, Cixin, 1963-"

42 items

TitleAuthorFormatCall No.

The Three-body Problem

Liu, Cixin, 1963-
Book, 2015

SCIENCE FICTION

Death's End

Liu, Cixin, 1963-
Book, 2021

SCIENCE FICTION

三体 : 典藏版

Dian cang ban

Liu, Cixin, 1963-
Book, 2016

CHI LIU

Supernova Era

Liu, Cixin, 1963-
Book, 2019

SCIENCE FICTION

Hold up the Sky

Liu, Cixin, 1963-
Book, 2020

SCIENCE FICTION

Supernova Era

Liu, Cixin, 1963-
Talking Book CD, 2019

SCIENCE FICTION

Ball Lightning

Liu, Cixin, 1963-
Pre-loaded Audiobook, 2018

SCIENCE FICTION

Death's End

Liu, Cixin, 1963-
Pre-loaded Audiobook, 2018

SCIENCE FICTION

Death's End

Liu, Cixin, 1963-
Talking Book CD, 2018

SCIENCE FICTION

人和吞食者 : 刘慈欣最具代表中短篇小说集

Liu Cixin zui ju dai biao zhong duan pian xiao shuo ji

Liu, Cixin, 1963-
Book, 2016

CHI LIU

流浪地球

Liu, Cixin, 1963-
Book, 2016

CHI LIU

爱因斯坦赤道 = Aiyinsitan chidao

Aiyinsitan chidao

Liu, Cixin, 1963-
Book, 2016

CHI LIU

The Dark Forest

Liu, Cixin, 1963-
Book, 2015

SCIENCE FICTION

Hold up the Sky

Liu, Cixin, 1963-
Pre-loaded Audiobook, 2021

SCIENCE FICTION

Hold up the Sky

Liu, Cixin, 1963-
Talking Book CD, 2021

SCIENCE FICTION

Of Ants and Dinosaurs

Liu, Cixin, 1963-
Talking Book CD, 2020

SCIENCE FICTION

The Wandering Earth

Liu, Cixin, 1963-
Downloadable Audiobook, 2020

DIGITAL

Of Ants and Dinosaurs

Liu, Cixin, 1963-
Book, 2020

SCIENCE FICTION

Death's End

Liu, Cixin, 1963-
Downloadable Audiobook, 2020

DIGITAL

Supernovae Era

Liu, Cixin, 1963-
Downloadable Audiobook, 2019

DIGITAL

烧火工 = The fire keeper

The fire keeper

Liu, Cixin, 1963-
Book, 2019

J CHI LIU

The Dark Forest

Liu, Cixin, 1963-
Downloadable Audiobook, 2019

DIGITAL

Ball Lightning

Liu, Cixin, 1963-
Talking Book CD, 2018

SCIENCE FICTION

Ball Lightning

Liu, Cixin, 1963-
eBook, 2018

DIGITAL

Ball Lightning

Liu, Cixin, 1963-
Book, 2018

SCIENCE FICTION

Page 1 of 2